สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 

การวางผัง และจัดรูปที่ดิน

                การวางผัง คือ การกำหนดตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างที่จะสร้าง สิ่งก่อสร้างจะอยู่ ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของที่ดินที่เราจะสร้าง ทาง ที่ดินหาดใหญ่ มีความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งได้เคยวางผังอาคารบ้านเรือนในโครงการใหญ่ ๆ มาแล้วมากมาย หากท่านต้องการใช้พื้นที่ ของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด เรียกใช้บริการ ที่ดินหาดใหญ่ ได้ครับ

                นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาถึงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแปลงที่ดินใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ เป็นการรวบรวมที่ดินหลายๆ แปลงเข้าด้วยกันเป็นผืนใหญ่ แล้วจึงวางผังและจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ทั้งหมด ให้มีระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานครบถ้วน และเพียงพอ ซึ่งการวางผังและจัดรูปแปลงที่ดินใหม่เรียกว่า "การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่" 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 732270 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com