สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 

บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินก่อนซื้อ

 
                จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย การลงทุน การร่วมทุน การจำนอง จำนำ การเช่า การเวนคืน การคิดภาษี การแบ่งมรดก การโอนชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

                ทาง ที่ดินหาดใหญ่ มีทีมงานที่พร้อมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยทางทีมงานจะสรุปข้อมูลโดยรวมดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประเมิน

ที่ตั้งสินทรัพย์ ถนนเข้าออกตามกฎหมาย ลักษณะภูมิประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

        รายการเอกสารสิทธิ์ การตรวจสอบ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ผลสำรวจที่ดิน ลักษณะเฉพาะของที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค

รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

        รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง ผลการสำรวจอาคารสิ่งก่อสร้าง

กฎหมายที่มีผลกระทบ

         ข้อกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร การเวนคืน การถูกรอนสิทธิต่าง ๆ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐที่มีผลกระทบ (ถ้ามี)

การวิเคราะห์ทรัพย์สิน

        ข้อดี-ข้อด้อยของทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน ความเห็นหรือข้อสังเกตพิเศษ (ถ้ามี)

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

        หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เงื่อนไขและข้อจำกัด สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่า สรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินได้ 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 732266 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com