สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 
 
สงขลาประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล"ผังเมือง"รวมหาดใหญ่
 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่โรงแรมเมอร์เมด จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำแผนผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ พร้อมคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 แห่ง และตัวแทนบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการว่าจ้างเข้าร่วมการประชุมประมาณ 40 คน


           นายณัฐพงศ์กล่าวว่า การวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น ถูกสุขลักษณะ สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม  ส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม และช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้อง ลดความสับสน ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน


"จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่มีอายุการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นมาตรการในการควบคุมและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณผังเมืองได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต" นายณัฐพงศ์กล่าว


ที่มา matichon online
                                                                                                   


 
 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 461741 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com