สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ teedinhatyai.com
1. กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยความจริงทุกประการ หากทางเว็บไซต์ฯ ตรวจสอบพบว่าทางสมาชิกกรอกใบสมัครเท็จ สิทธิการเป็นสมาชิกกับ teedinhatyai ถือว่าเป็นโมฆะทันที
2. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า teedinhatyai.com เป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ฝากข้อมูลเท่านั้น มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องใด ๆ กับการติดต่อระหว่างลูกค้าและเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด
3. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า teedinhatyai.com แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จากทางเว็บไซต์ เท่านั้น
4. ห้ามนำระบบ teedinhatyai.com ไปสร้างข้อมูลอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ
5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6. หากผู้ใช้บริการ มีข้อพิพาท/คำสั่งศาล อันมีเหตุอันควร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงใน การใช้ลิขสิทธิ์ของ teedinhatyai ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะระงับการใช้งานระบบได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
กรุณาเช็คเมลยืนยันใน junkmail ด้วยนะครับ ระบบอาจจะส่งไปที่นั่น
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 732266 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com