สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 
 
การครอบครองปรปักษ์


               การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง การเสียสิทธิในทรัพย์สินของตนโดยการถูกผู้อื่นแย่งการครอบครอง หรือในทางกฏหมายเรียกว่า อายุความได้สิทธิ เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิ์ หรือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครอง ทั้งนี้ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุไว้ว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
              ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครอง   ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี
              ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ครอบครอง     ติดต่อกันเป็นเวลา  5 ปี

                                 ถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์


       หลักเกณฑ์แห่งการครอบครองปรปักษ์

          1. ครอบครอง หมายถึง กิริยาเข้ายึดถือทรัพย์สิน เช่น เข้าทำประโยชน์ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในเรือกสวน ไร่ นา ถือว่าได้ครอบครองเรือกสวน ไร่ นา นั้นแล้วเป็นต้น

           2. ทรัพย์สินของผู้อื่น หมายถึง ทรัพย์สินที่เข้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ และ ในกรณีที่ดินจะต้องเป็นที่ดินมีโฉนด หรือ ตราจองเท่านั้น

          3. โดยสงบ คือ การครอบครองโดยปราศจากการข่มขู่ การใช้กำลัง การหลอกลวง และ ไม่มีใครหวงห้ามกีดกัน แสดงความเป็นเจ้าของ หรือ ฟ้องร้องขับไล่ได้

          4. โดยเปิดเผย คือ การครอบครองโดยไม่ได้หลบ ซ่อนเร้น ปิดบัง หรือ อำพรางใด ๆ

          5. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ การครอบครองโดยเจตนาตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น มิใช่ครอบครองแทนผู้อื่น

          6. ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ความหมายของอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป หมายถึง ที่ดิน รวมถึงทรัพย์สินที่ติดกับที่ดิน เช่น ตึกรามบ้านช่อง อาคารวัตถุถาวร
 

หมายเหตุ   การฟ้องคดีเพื่อเอาที่ดินคืน ซึ่งถูกแย่งการครอบครอง ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับจากถูกแย่งการครอบครอง มิใช้นับจาก ที่เจ้าของที่ดินทราบเรื่องกลับสู่หน้ารวมบทความ
 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 479657 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com